Jokipuistoseura

Jokipuistoseura on Itäisen Jokipuiston vireä asukasyhdistys ja aktiivinen vaikuttaja. Jokipuistoseura ylläpitää tätä omaa nettisivustoaan, 04110.fi. Nettisivun nimi tulee aikaisemmasta alueen postinumerosta 04110 Nikkilän Sairaala, joka poistettiin käytöstä pian sen jälkeen, kun alueelle muuttivat ensimmäiset uudisasukkaat 1.11.2002. Nettisivuston tarkoitus on toimia informaatiokanavana sekä alueen asukkaille että alueesta muuten kiinnostuneille.

Nettisivun lisäksi Itäisen Jokipuiston asukkailla on oma suljettu Facebook-ryhmänsä, jossa alueen asukkaat jakavat tietoa ja ovat muutenkin yhteydessä keskenään. Facebook on ottanut vahvasti oman roolinsa alueen sisäisten asioiden välitys ja informaatiokanavana.

Jokipuistoseuran historiaa

Jokipuistoseura perustettiin alunperin Pro Nikkilän Maisema ry:nä keväällä 2003. Tällöin alueen asukkailla oli tarve päästä vaikuttamaan alueen maankäyttösuunnitteluun ja siinä yhdistys pitkälle onnistuikin tavoitteissaan. Lisäksi yhdistys ja sen tavoitteet auttoivat hyvin nopeasti ja tehokkaasti kokoamaan alueen asukkaat yhteen. Tämä oli vahva alku alueen voimakkaalle yhteisöllisyydelle joka on jatkunut aina näihin päiviin saakka.

Joulukuussa 2005 päätettiin muuttaa yhdistyksen nimi Jokipuisto-seura ry – Sällskapet Åparken rf:ksi. Samalla muokattiin yhdistyksen sääntöjä paremmin asukasyhdistykselle sopiviksi. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi muutokset joulukuussa 2006.

Viikottaista toimintaa ja erilaisia tapahtumia

Yhteiset tapahtumat, jotka aikoinaan käynnistyivät spontaanisti ensimmäisten asukkaitten ilonpitopuuhista, tulivat samalla luontevaksi osaksi yhdistyksen toimintaa. Alkuun tapahtumat olivat kerran vuodessa- tilaisuuksia. Siinä vaiheessa, kun Jokipuiston koulun liikuntasali valmistui ja yhdistys sai Vanhan hallintorakennuksen kerhotilakseen, Jokipuistoseuran toiminta on muuttunut pääasiallisesti viikottaiseksi ja päivittäiseksi toiminnaksi kaikkine erilaisine kerhoineen, joita kutsutaan borgeiksi.

Isojen tilaisuuksien määrä on supistunut vastaavasti muutamaan. Niistä merkittävimpiä ovat tietenkin alueen asukkaiden omat kesäjuhlat, Terapiapäivät, joita vietetään koulujen alkamispäivän jälkeisenä viikonloppuna elokuussa. Muita isompia tapahtumia ovat ympäristötalkoot toukokuun alussa ja joulunajan eri tapahtumat. Näitä ovat olleet esimerkiksi tiernapoikaesitys ja Kauneimmat Joululaulut tapahtuma, jota on toteutettu yhdessä seurakunnan kanssa. 

Jokipuistoseuran nykytoiminta on monipuolista ja joustavaa. Uusia ideoita otetaan mieluusti vastaan ja seuran puitteissa on mahdollisuus toteuttaa monenlaisia hankkeita asukasviihtyvyyden lisäämiseksi.

sahly

Talvisin pelataan sählyä alueen koulun liikuntasalissa.