Jokipuistoseura

Jokipuistoseura on Itäisen Jokipuiston vireä asukasyhdistys ja aktiivinen vaikuttaja. Jokipuistoseura ylläpitää tätä omaa nettisivustoaan, 04110.fi. Nettisivun nimi tulee aikaisemmasta alueen postinumerosta 04110 Nikkilän Sairaala, joka poistettiin käytöstä pian sen jälkeen, kun alueelle muuttivat ensimmäiset uudisasukkaat 1.11.2002. Nettisivuston tarkoitus on toimia informaatiokanavana sekä alueen asukkaille että alueesta muuten kiinnostuneille.

Nettisivun lisäksi Itäisen Jokipuiston asukkailla on oma suljettu Facebook-ryhmänsä, jossa alueen asukkaat jakavat tietoa ja ovat muutenkin yhteydessä keskenään. Facebook on ottanut vahvasti oman roolinsa alueen sisäisten asioiden välitys ja informaatiokanavana.

Jokipuistoseuran historiaa

Jokipuistoseura perustettiin alunperin Pro Nikkilän Maisema ry:nä keväällä 2003. Tällöin alueen asukkailla oli tarve päästä vaikuttamaan alueen maankäyttösuunnitteluun ja siinä yhdistys pitkälle onnistuikin tavoitteissaan. Lisäksi yhdistys ja sen tavoitteet auttoivat hyvin nopeasti ja tehokkaasti kokoamaan alueen asukkaat yhteen. Tämä oli vahva alku alueen voimakkaalle yhteisöllisyydelle joka on jatkunut aina näihin päiviin saakka.

Joulukuussa 2005 päätettiin muuttaa yhdistyksen nimi Jokipuisto-seura ry – Sällskapet Åparken rf:ksi. Samalla muokattiin yhdistyksen sääntöjä paremmin asukasyhdistykselle sopiviksi. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi muutokset joulukuussa 2006.

Viikottaista toimintaa ja erilaisia tapahtumia

Yhteiset tapahtumat, jotka aikoinaan käynnistyivät spontaanisti ensimmäisten asukkaitten ilonpitopuuhista, tulivat samalla luontevaksi osaksi yhdistyksen toimintaa. Alkuun tapahtumat olivat kerran vuodessa- tilaisuuksia. Siinä vaiheessa, kun Jokipuiston koulun liikuntasali valmistui ja yhdistys sai Vanhan hallintorakennuksen kerhotilakseen, Jokipuistoseuran toiminta on muuttunut pääasiallisesti viikottaiseksi ja päivittäiseksi toiminnaksi kaikkine erilaisine kerhoineen, joita kutsutaan borgeiksi.

Isojen tilaisuuksien määrä on supistunut vastaavasti muutamaan. Niistä merkittävimpiä ovat tietenkin alueen asukkaiden omat kesäjuhlat, Terapiapäivät, joita vietetään koulujen alkamispäivän jälkeisenä viikonloppuna elokuussa. Muita isompia tapahtumia ovat ympäristötalkoot toukokuun alussa ja joulunajan eri tapahtumat. Näitä ovat olleet esimerkiksi tiernapoikaesitys ja Kauneimmat Joululaulut tapahtuma, jota on toteutettu yhdessä seurakunnan kanssa. 

Jokipuistoseuran nykytoiminta on monipuolista ja joustavaa. Uusia ideoita otetaan mieluusti vastaan ja seuran puitteissa on mahdollisuus toteuttaa monenlaisia hankkeita asukasviihtyvyyden lisäämiseksi.


Jokipuistoseuran toimintakertomus 2017

Jokipuistoseura 2017 – Yhteiseksi hyväksi!

”Useimpia asioita, joita ihmiset voivat tehdä yksin, he voivat tehdä myös yhdessä.” – Juha Räikkä

Toimintavuodesta 2017 muodostui Jokipuistoseuralle erilaisempi toimintavuosi kuin mitä oltiin suunniteltu. Tiedossa oli jo useamman vuoden ajan ollut se tosiasia, että jossain vaiheessa seura joutuu luopumaan Vanhassa Hallintorakennuksessa olevista tiloistaan, Klubista. Nyt se sitten tapahtui. Ilmoitus rakennuksen kaupasta tuli Bonavalta 18.9.2017. Ensimmäistä kertaa vuoden 2006 jälkeen, Jokipuistoseuralla ei ollutkaan enää omaa kokoontumis- ja kerhotilaa.

Muuten vuosi 2017 oli seuralle enimmäkseen vakiintunutta toimintaa, mutta jotain myös uutta. Kerhotoiminta pyöri lähes päivittäin, kesäkautena ulkona. Kolmena päivänä viikossa pelailtiin tai kuntoiltiin Jokipuiston koulun liikuntasalissa. Koulun teknisessä tilassa kerran viikossa nikkaroitiin omiin tarpeisiin ja omaksi iloksi. Mutta jotakin jäi myös vuodesta puuttumaan. Terapiapäiviä varten ei pystytty saamaan riittävästi talkoolaisia sitä järjestämään, joten se jäi pois ohjelmasta. Vastaavasti Jokipuiston joulu vietettiin tällä kertaa muilta osin, mutta ilman lauluesityksiä, Tiernoja eikä myöskään Itsenäisyyspäivän juhlille löytynyt enää tiloja.

Jokipuistoseuran yksi tehtävä on sen perustamisesta lähtien ollut vaikuttaa oman ja lähialueittemme yhteiskunnallisiin asioihin sekä toimia myös kanavana eri tavoin alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden välillä. Viime vuonna seura järjesti asukaskyselyn, jossa tiedusteltiin jokipuistolaisilta heidän ajatuksiaan, toiveitaan ym. alueen kehittämiseksi edelleen paikaksi, jossa on hyvä olla ja asua. Palautetta tulikin jonkin verran ja muutamia asioita otettiin seuran hallituksen toimesta työstettäväksi eteenpäin. Jokipuistoseura otti viime vuonna kantaa ja teki toimenpidepyynnön kunnalle koskien Sipoon kunnan katusuunnitelmia ja järjestelyjä liittyen Jokilaakson asemakaava-alueen rakentamisen aiheuttamista haitoista liikenneturvallisuuteen, katuvalaistukseen ja liikennejärjestelyihin asuntoalueen tuloreiteillä. Suurin huoli oli alueen liikenneturvallisuus, varsinkin koskien lapsia ja koululaisia. Jokipuistoseura pyrkii vaikuttamaan myös kunnalliseen päätöksentekoon alueemme asutusrakentamisen loppuun saattamiseksi sekä antaa tarvittaessa tai pyydettäessä lausuntoja ja mielipiteitä aluettamme koskevissa asioissa. Tällä hetkellä vaikuttaa vahvasti siltä, että nyt vireillä olevat aluettamme koskevat peruskorjaussuunnitelmat saattavat asutusrakentamisen Itäisen Jokipuiston alueella loppuun ja saamme viimeinkin alueestamme ehyen ja toimivamman.

Seuran tärkeät viestintäkanavat ovat omat kotisivut www.04110.fi sekä oma Itäisen Jokipuiston facebook-ryhmä. Varsinkin facebook- ryhmän toiminta on ollut aktiivista. Nettisivut taas palvelevat laajempia tarpeita Itäisen Jokipuiston aluetta ja sen toimintaa esittelevänä sivustona. Kuvagalleriaa pyritään edelleen kehittämään paremmin palvelevaksi näyteikkunaksi alueestamme ja siten palvelemaan alueemme asukkaita ja alueestamme kiinnostuneita.

Seuralla oli 106 maksanutta jäsentä vuonna 2017. Vain aikuiset maksavat jäsenmaksun. Seuran hallitukseen valittiin 23.5.2017 pidetyssä vuosikokouksessa Juhani Rantala (pj, liikuntavastaava), Jouko Pakanen (vpj, aluekehittäjä), Virpi Kunnala (siht.), Tuula Kalima (viestintä), Tiina Pekkinen (viestintä), Sauli Saumala (aluekehittäjä, energia) ja Reetta Myyrä (klubiemäntä). Hallitus kokoontui yhteensä 6 kertaa. Varsinaisten hallituksen kokousten lisäksi kokoonnuttiin muutamia kertoja suunnittelemaan tulevaa. Kirjanpidosta vastasi Kalle Antila ja toiminnantarkastuksesta Kimmo Hannonen. Toukokuun vuosikokouksessa hyväksyttiin myös uudet yhtiön säännöt eli siirryttiin kahden vuosikokouksen malliin. Syyskokouksessa joulukuun 12. päivänä nimettiin valitut henkilöt uudestaan uudelle kalenterivuodelle.

Jokipuistoseuran hallitus kiittää kaikkia jäseniä ja yhteistyökumppaneitaan kuluneesta vuodesta ja toivottaa samalla uudet ja vanhat asukkaat mukaan monipuoliseen toimintaamme.

xxxxxx

Tapahtumakalenteri 2017

Coctail-kurssi Klubilla 4.2.2017

mustikkapiirakan-jaatnelio

Tiedätkö, mitä tarkoittaa juoman parfymointi?

Jokipuistoseura järjesti halukkaille alueen asukkaille cocktail-kurssin, jossa kouluttamassa oli, Cocktail Ambassador, Jani-Pekka Hiltunen. Jos odotti saavansa eteensä Sinisen Enkelin tai Ampiaisen, oli tullut väärään paikkaan. Kurssilla keskityttiin erilaisten tekniikoiden ohella maku- ja tuoksuparien yhdistelemiseen.

Vaalipaneeli Jokipuistossa 22.4.2017

vaalipaneeli2netti

Vuosi 2017 oli myös kunnallisvaalivuosi.

Jokipuistoseura järjesti vaalipaneelin Vanhalla hallintorakennuksella. Yleisöä oli vajaa parikymmentä ja he pääsivät tenttaamaan ehdokkaita, kuulemaan heidän näkemyksiä siitä kuinka Sipoota ja Nikkilää aiotaan kehittää. Tilaisuuteen on kutsuttu edustajat kustakin puolueesta ja myös median edustajat oli kutsuttu paikalle. Tilaisuus tarjosi suoran mahdollisuuden vaikuttaa Nikkilään ja alueen palveluiden kehittämiseen.

 Ympäristötalkoopäivä lauantaina 6.5 2017

”Laitetaan yhdessä paikat siistiksi Itäisessä Jokipuistossa – osallistu talkoisiin ja tee ekoteko!” Talkoisiin osallistui jälleen runsaasti alueemme asukkaita. Jokipuisto-seuran yhtenä tehtävänä on pitää huolta kulttuurihistoriallisesta asuinalueestamme.  Yksi tätä tavoitetta tukeva toimintatapa on ympäristömme siivoaminen talkoilla keväisin. Kiitos jälleen kaikille osallistujille!

Ympäristösiivoustalkoot oli osa kunnan laajempaa kevätsiivouskampanjaa.

Talkoolaisille oli tarjolla Vanhan Hallintorakennuksen luona maissia ja makkaraa sekä talkoojuomia. Siivoustalkoiden ohessa Tomi Hakari tarjosi polkupyörähuoltoa sitä tarvitseville.

Klubi 2006 -15.10.2017

Jokipuistoseura sai ilmoituksen Klubin myymisestä syyskuun 18 päivä. Seura sai kuitenkin aikaa lokakuun 15. päivään asti muuttaa tavarat ja huonekalut pois rakennuksesta. Tuohon päivään asti Jokipuistoseuran toiminta oli huomattavalta osiltaan vuosikaudet keskittynyt. Nyt sitten seuran hallinnoiman Vanhan hallintorakennuksen tila, hyvin palvellut Klubi oli poissa.

Klubi oli löytänyt oman paikkansa jokipuistolaisten keskuudessa. Helposti muunneltavana tilana sitä on käytetty erilaisiin kokouksiin, perhetilaisuuksiin ja juhliin ym.

Klubin yhteydessä toimi myös seuran oma lainasto, josta löytyi runsaasti päälle 1000 nidettä hyvien kirjailijoiden kirjoittamina jokipuistolaisten lainattavaksi. Seura piti ison tyhjennystalkoot 9.10. sunnuntaina, jonka jälkeen Klubille ei jäänyt käytännössä enää mitään ja osa säilytettäväksi päätettyjä tavaroita ja kalusteita sijoitettiin seuran omaan kellarivarastoon Lönnborgissa..

Joulukalenteri Jokipuiston ikkunoissa. 

reettan-jouluikkuna

Alun perin FB-ryhmässämme idea joulukalenterin rakentamiseen ikkunoihin toistettiin jo toisena peräkkäisenä vuonna. Väki lähti liikkeelle ja asukkaat saivat etsiä ja ihastella toinen toistaan mielenkiintoisempia joulukalenteriluukkuja.

Piparkakkukilpailu järjestettiin toista kertaa

4-piparkakkukyla

Piparkakkukilpailun voittaja julkistettiin 17.12. Joulurauhanjulistuksen yhteydessä. Voittajatiimiin kuului Frida ja Oliver Leppo sekä Camilla ja Martin Tuisku, joille luovutettiin asiaankuuluva diplomi sekä lahjakortti Runda Munkeniin.

 Joulurauhan julistus ja perinteinen kynttiläkulkue sairaalan hautausmaalle 17.12.2017

Juhani Rantala julisti Itäiseen Jokipuistoon oman Joulurauhan, jonka jälkeen siirryttiin Vaula Siiskosen johdolla kynttiläkulkueessa tekemään tunnelmallinen tervehdyskäynti Nikkilän sairaalan vanhalle hautuumaalle kunnioittamaan siellä lepäävien muistoa. Perillä vietettiin hiljainen hetki ja laulettiin ”Maa on niin kaunis”.

Kirjallisuuspiiri Bokborg- kirjojen ystävien kerho

Se on tarkoitettu lisäämään hengen ja ruumiinkulttuurin hyvinvointia. Bokborg jäi virallisesti tauolle, kun menetimme kokoontumistilamme, kotoisen lainastonurkkauksen, joka oli Vanhan hallintorakennuksen klubilla. Hiljaisesti Bokborg on yhä olemassa. Lukuharrastushan ei ole onneksi alueelta kadonnut ja vaikka virallisia kokoontumisia ei olekaan ollut, niin pienellä porukalla edelleen valitsimme kirjoja ja kokoonnuimme toistemme luo niistä keskustelemaan. Lisätiedot: tuula.kalima@kolumbus.fi

Snickarborg eli puutyökerho 

img_4948netti

Tiistai-iltaisin kokoontuva Snickarborg tarjoaa puitteet pienille puhdetöille, joita kotioloissa ei välttämättä voi harrastaa. Jokipuiston koulun TN-luokassa ei lastu lattialla haittaa ja hiontapölyn poistoonkin löytyy konstit. Toiminta on omaehtoista ja jokainen nikkaristi valitsee itse työnsä ja asettaa  tavoitteensa. Uudet nikkarit ovat tervetulleita, tilaa on. Lisätiedot: lauri.paloposki@riffi.fi

Virkborg

_mg_9406valmistoim-kert

Edellisenä vuonna alkanut käsityökerhon toiminta lehahti vuonna 2017 suureen kasvuun. Kun vuoden teeman oli ”Suomi  – 100 – torkkupeittoa”, niin tuon ison haasteen toteuttamiseksi kutsuttiin Virkborgiin lisävahvistusta, käsitöiden ja hyväntekeväisyyden harrastajia Itäisen Jokipuiston ulkopuolelta Sipoosta.

Vuoden ahkeroinnin jälkeen kertyi lahjoitettavia tuotteita – torkkupeittoja, hartiahuiveja ja villasukkia – yhteensä 212 kpl, joita 39 ahkeraa naista olivat olleet tekemässä vuoden 2017 aikana. Käsityöt luovutettiin 13. joulukuuta Sipoon kunnan vanhustyölle Hoitokoti Elsien ruokalassa järjestetyssä tilaisuudessa, johon ison pöydän ympärille oli kokoontunut nauttimaan jouluherkkuja sekä Elsiekodin vanhuksia, heidän hoitajiaan, Sipoon vanhushoidosta vastaavia henkilöitä että Virkborg-projektiin osallistuneita.

Bollborg kahdesti viikossa

Bollborg on Jokipuistoseuran liikuntakerho, jonka toiminta keskittyy pääsääntöisesti pallopeleihin. Kerho on sekaporukka, eli avoinna niin miehille kuin naisille, nuorista aikuisiin. Aina pelaillaan niin, että jokaisella on kivaa! Kesällä pelataan jalkapalloa alueen nurmikentällä ja talvella sählyä kaksi kertaa viikossa Jokipuiston koululla, sekä jäiden salliessa pipolätkää Jokipuiston koulun jäällä.Bollborgilla on käytössään whatsApp-viestipalvelu, jolla ryhmä pitää yhteyttä keskenään. Lisätiedot: paavo@advanceb2b.fi

Svettborg sunnuntaisin

Kevät- ja syyskaudella jokipuistolaiset ja muutama rohkea lähiseudun asukas liikuttivat jäseniään sunnuntai-iltaisin kello 18.00 alkaen Jokipuiston koulun liikuntasalissa. Ohjaajan ja musiikin tahdittamana nostettiin sykettä, lihaksiston kuntoa ja hyvää mieltä. Kuntojumppaan mahtuu uusia jumppaajia. Jumppapiirissä on parikymmentä jumpparia. Lisätiedot: emilia@sanomuikku.com

Pilatesta – voimaa, kestävyyttä ja keskittymiskykyä, maanantaisin

Pilates-harjoittelu kehittää voimaa, kestävyyttä, liikkuvuutta, kehonhallintaa ja kehotietoisuutta. Keskittymistä vaativa pilates on myös erinomainen keino irrottautua hetkeksi arkisista haasteista. Pilates-tunnilla ei tarvitse suorittaa eikä verrata itseään muihin, sillä kukin osallistuja keskittyy omaan harjoitukseensa ja edistyy omaa yksilöllistä tahtiaan. Pilates sopii kaikenikäisille ja –kuntoisille, aloittelijoille ja lajia pitempään harrastaneille.

Pilates-tunnit on pidetty maanantaisin klo 19-20 Jokipuiston koulun liikuntasalissa. Pilatekseen osallistumisesta maksetaan erikseen ohjaajan määrittämä hinta. Ohjaajana on toiminut Salla Ovaska. Mukaan mahtuu myös uusia osallistujia. Tarkempia tietoja pilates-harjoittelun sisällöstä ja hinnoista saa Sallalta. Lisätiedot:  s.ovaska@icloud.com tai  annehosiop@gmail.com

Lilleborg sunnuntaisin

Sunnuntaisin klo 11 perheen pienimmät kokoontuvat naperojumppaan liikkumaan ja ilakoimaan Jokipuiston koulun liikuntasaliin (alle kouluikäiset + vanhemmat). Lilleborg on hyvä paikka energian purkamiseen varsinkin huonolla säällä. Saliin on rakenneltu temppuratoja, hypitty trampoliinilla, kiipeilty köysissä ja tapailtu sählypeliä. Lisätiedot:  reetta.myyra@hotmail.com

Grönaborg

kollaasi-3netti

Jokipuistoseuran hallinnoima kaunis puutarhapalsta-alue Grönaborg toimii Lönnborgin taloyhtiön mailla pitäen sisällään 24 viljelypalstaa. Palstat tarjoavat viljelijöille sielun ja ruumiin ravintoa rentouttavalla kasvimaamiljööllään ja maukkailla maan antimilla satokauden mukaan. Kasvimaan yhteiset työt hoidetaan yhteisöllisesti talkoilla keväisin ja syksyisin. Lisäksi palsta-alue tarjoaa kaikille jokipuistolaisille ja siellä liikkuville kaunista vihreää katseltavaa ja ihasteltavaa kesäisin. Lisätietoja toiminnasta ja palstajonoon ilmoittautumiset Lauri Paloposki, lauri.paloposki@riffi.fi

Talkootoimintaa: Pulloralli

Joka kuukauden ensimmäisen lauantain (ainakin melkein) pulloralleissa kerättiin Itäisen Jokipuiston taloyhtiöiden tyhjät pantilliset pullot ja tölkit. Vuoden 2017 tuotto oli noin 650 euroa, mikä käytettiin Jokipuisto-seuran erilaisen kerhotoiminnan tukemiseen.Lisätiedot: Juhani Rantala, jusuppi@elisanet.fi

Jokipuistoseura

Jokipuistoseura / Sällskapet Åparken on Itäisen Jokipuiston vireä asukasyhdistys ja aktiivinen vaikuttaja. Seura juontaa juurensa Pro Nikkilän Maisema ry:stä, joka perustettiin keväällä 2003 alueen maankäyttösuunnitteluun vaikuttamiseksi. Joulukuussa 2005 päätettiin muuttaa yhdistyksen nimi ja muokata sääntöjä. Yhteiset tapahtumat, jotka aikoinaan käynnistyivät spontaanisti ensimmäisten asukkaitten ilonpitopuuhista, tulivat samalla luontevaksi osaksi yhdistyksen toimintaa. Uudistus astui voimaan joulukuussa 2006, kun Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi muutokset.

Jokipuistoseuran nykytoiminta on monipuolista ja joustavaa: uusia ideoita otetaan mieluusti vastaan ja seuran puitteissa on mahdollisuus toteuttaa monenlaisia hankkeita asukasviihtyvyyden lisäämiseksi.

Virallinen rekisteriote: Jokipuisto-seura ry, Sällskapet Åparken rf ,  Rek.no: 186.964,   Kotipaikka: Sipoo,  Seuraa ajankohtaisia tiedotteita ja keskustelua: www.04110.fi

sahly

Talvisin pelataan sählyä alueen koulun liikuntasalissa.